ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΜΑΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ – WEB DEVELOPER ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SKILLS: PHPMYSQL | HTML5CSS3JQUERYJAVASCRIPTAJAXWORDPRESS |OPENCART

Επικοινωνήστε

linked in profile

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ